staafmathekwerk
..............................................................................................................................
Steeds vaker worden staafmatten gebruikt ter beveiliging en afscheiding van een erf. Staafmatten zijn namelijk bijzonder sterk, relatief goedkoop en voor veel doeleinden te gebruiken.
spijlenhekwerk
..............................................................................................................................
Spijlenhekwerk wordt gekenmerkt door de ronde spijlen die door een boven - en onderligger worden gestoken.
Spijlenhekwerk is erg stabiel en zeer degelijk en wordt voornamelijk toegepast rondom gebouwen en industrieterreinen.
gaasafrastering
..............................................................................................................................
Gaasafrasteringen worden veelal gebruikt als erfafscheiding, voor dierenweides,  sportvelden etc.